Danske mediers oplagskontrol

Lastbil Magasinet, Vognmandens Fagblad og Transport Tidende er alle medlemmer af Danske Medier og med i DMO – Danske Mediers Oplagskontrol.
Kredsen bag Danske Mediers Oplagskontrol er Danske Medier og Danske Medier Research.

De angivne oplagstal er kontrolleret i overensstemmelse med Danske Mediers Oplagskontrols regulativer og med de grundprincipper, der er fastlagt af The International Federation of Audit Bureaux of Circulations.

Arbejdet er baseret på en stikprøvevis kontrol af de anmodede oplysninger, som er modtaget fra udgiver.
Kontrollen foregår hos den uafhængige, statsautoriserede revisor PriceWaterhouseCoopers.

Nedenstående findes oversigt på de enkelte blades oplag i henhold til Danske Mediers Oplagskontrol.

Link til oplagskontrol Lastbil Magasinet

Link til oplagskontrol Vognmandens Fagblad

Link til oplagskontrol Transport-Tidende

Link til oplagskontrol Transport Magasinet – kan vi desværre ikke oplyse, da de har fravalgt oplagskontrol

OplagstalLastbil MagasinetVognmandens
Fagblad
Transport-TidendeTransport Magasinet
Kontrolleret oplag6.0721.3961.124????