Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Danske Transport Medier ApS (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Danske Transport Medier ApS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
CVR: 19999181
persondata@dtmedier.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

Levering af ydelser:
Levering af vores vore produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
Kundeservice:
Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Business to business:
Personoplysninger anvendes til at kontakte virksomheder f.eks. med henblik på:

 • Annoncesalg
 • Abonnementer
 • osv.

3. Konsekvenser ved behandlingen
Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring vil vi analysere og profilere dig på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores markedsføring og øvrig
kommunikationen så relevant som muligt for dig.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder f.eks. Amerika, Asien og Afrika.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

 • Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, f.eks. til amerikanske virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor
sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder.
Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på persondata@dtmedier.dk

5. Pligtmæssig information
Følgende oplysninger er obligatoriske:
Navn, email-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker et digitalt produkt
Navn, adresse, email-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker levering af et fysisk produkt.

6.   Dine rettigheder

 • Du har følgende rettigheder:
 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at registrere dig her.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: persondata@dtmedier.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside – dansketransportmedier.dk/persondatapolitik

Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside dansketransportmedier.dk