Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Danske Transport Medier ApS (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Danske Transport Medier ApS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
CVR: 19999181
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring
Levering af ydelser

Levering af vores vore produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
Kundeservice:
Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger


F.eks.:
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser
 • Interesser og præferencer
 • Login-oplysninger i forbindelse med kundesupport
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder
 • Direkte fra dig
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks.:
  - Telefonregister
  - CVR 
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag
Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.
 • Nødvendig for forfølgelsen af Danske Transport Medier ApS’ legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.
 • Udtrykkeligt samtykke. 
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder
Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:
 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester
 • Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.
 • Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. 
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt
 • I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Fratræder en person sin stilling i et firma, blive denne registreret som fratrådt så snart vi er vidende her om. 
Business to business
Personoplysninger anvendes til at kontakte virksomheder f.eks. med henblik på:
 • Annoncesalg
 • Abonnementer
 • osv.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder
 • Direkte fra dig
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks.:
 • Telefonregister
 • Hjemmesider
 • CVR. 
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag
 • For effektivt at kunne arbejde sammen med vore samarbejdspartnere og leverandører, f. eks. vedr. annoncesalg 
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder
 • Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:
 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. 
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt
 • I forbindelse med samarbejde og salg samt levering af produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Fratræder en person sin stilling i et firma, blive denne registreret som fratrådt så snart vi er vidende her om. 
Markedsføring
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt købshistorik) for at sende dig relevant markedsføring.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger
F.eks.:
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer
 • Køn
 • Alder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder
 • Direkte fra dig.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks.:
 • Sociale medier,
 • Telefonregister
 • Geodemografiske klassifikationer
 • CVR 
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag
 • Nødvendig for forfølgelsen af Danske Transport Medier ApS’ legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester. 
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder
 • Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:
 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester
 • Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
 • Med henblik på markedsføring af vores produkter og tjenester til:
 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Telemarketingbureauer
 • Digitale mediapartnere
 • Med henblik på partneres markedsføring af deres varer og tjenester, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, deler vi også generelle kundeoplysninger til brug for inddeling i kundekategorier med partnere inden for følgende kategorier:
 • Leverandører til transportbranchen f.eks.:
 • Transportjobbasen 
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt
Vi opbevarer dine personoplysninger:
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse. 
Produktudvikling og statistik
Forretnings- og produktudvikling
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmesider til undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.

Statistik
Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside
Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger
F.eks.:
 • Navn
 • Adresse,
 • E-mail,
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies.
 •  Køn
 • Alder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder
 • Direkte fra dig.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier og geodemografiske klassifikationer. 
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag
Nødvendig for forfølgelsen af Danske Transport Medier ApS’ legitime interesse i at udvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden. 
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder
 • Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:
 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester
 • Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
 • Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:
 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere 
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt
 • Hvis vi har et aktivt kundeforhold vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Hvis vi ikke har et aktivt kundeforhold, men du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage. Dette forudsætter, at vi ikke øvrigt er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • Generelt vil personoplysninger om ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. 3. Konsekvenser ved behandlingen

Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring vil vi analysere og profilere dig på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores markedsføring og øvrig
kommunikationen så relevant som muligt for dig.
 
4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder f.eks. Amerika, Asien og Afrika.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS,
som følger af nedennævnte:

 • Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, f.eks. til amerikanske virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor
sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder.
Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Pligtmæssig information
Følgende oplysninger er obligatoriske:
Navn, email-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker et digitalt produkt
Navn, adresse, email-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker levering af et fysisk produkt.

6.   Dine rettigheder

 • Du har følgende rettigheder:
 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at registrere dig her.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside - dansketransportmedier.dk/persondatapolitik

Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside dansketransportmedier.dk